Skip to Content
 
2020. július 04. szombat
Könyvjelzőkhöz ad
Párizs szabad város - 1871
A Párizsi Kommün kétségkívül a baloldali hagyomány egyik legfontosabb eleme világszerte – melyben egyébként a magyar Frankel Leónak is fontos szerepe volt, mint a közmunkabizottság elnöke. Sok tekintetben antitézise volt a burzsoá világnak, így bár megítélése vegyes, abban szinte mindenki egyet értett, hogy ez alatt a 72 nap alatt a „föld dőlt ki sarkából". Viszont ez az a francia történeti esemény, amelyről talán a legkevesebbet tudunk, s története még a tisztelői számára is legtöbbször elég homályos.*** A Kommün ugyanis már a kortársak számára is nagyon nehezen megfogható és elmesélhető történelmi eseménynek bizonyult. „Az események villámgyorsan peregtek, megváltozott egy pillanatra a tér és idő viszonya (rengeteg minden történt viszonylag kis térben és rövid idő alatt), felgyorsult az idő (vagy éppen megállt), elmosódtak a régi és az új, az ismert és az ismeretlen, a megszokott és a szokatlan, az egyéni és a kollektív közötti határok". A találó jellemzés a Franciaországban élő történész, Balázs Gábor most megjelenő könyvének előszavából származik, aki arra vállalkozott, hogy – egyébként a rendszerváltás óta magyar nyelven először – mutassa be a maga teljességében, a fellelhető források alapján a Kommün történetét. A szerző felvázolja az előzményeket, bemutatja Párizst, mint „a forradalmak fővárosát", a porosz-francia háborút, ismerteti a felkelés kirobbanását, a Kommün kikiáltásának körülményeit, a Közjóléti Bizottság tevékenységét, a Kommün kulturális forradalmát, a női emancipáció kérdését, „a nép ellenségei" elleni fellépéseket, s a bukás körülményeit. Az utolsó két fejezetben a Kommün emlékezetéről és újabb historiográfiájáról olvashatunk. A sok-sok forrásszöveget idéző kötetet összefoglalás (Egy logikus lázadás), bibliográfia és névmutató zárja. Hiánypótló kiadvány - ennek fényében ajánlható beszerzésre. "www.kello.hu minden jog fenntartva"