Skip to Content
 
2021. január 26. kedd
Könyvjelzőkhöz ad
10-14. századi települések Északkelet-Magyarországon és a régió Árpád-kori kerámiája
A szerző a 10–14. századi északkelet-magyarországi településekről előkerült kerámiaanyag empirikus bemutatását, majd a közölt anyagról archeometriai elemzést készít, melyből levonva a következtetéseket a tárgyalt települések abszolút kronológiáját felvázolva egy új – az előkerült kerámiák tipológiáját alapul véve – kormeghatározási módszert ismertet és vezet be. ***Simonyi Erika már a 90-es évek eleje óta végez (akkor még végzős egyetemistaként) ásatásokat a régióban, melyekre az M3-as autópálya építése, és az építés során előkerült leletek miatt volt szükség, tehát alapvetően feltárási, leletmentési műveletekről beszélhetünk. Ez nőtte ki magát, és egy öt településre (Felsőzsolca-Várdomb, Hejőkört-Cifrahát, Karos-Tobolyka, Mezőkeresztes-Cethalom, Mezőkeresztes-Lucernás) kiterjedő átfogó kutatás lett végül a projekt vége. Az előkerült kerámiákat feldolgozták és a rendelkezésükre álló levéltári forrásokkal kiegészítve megrajzolták a települések, feltárt épületek egykori arculatát. Az alapvetően honfoglalás kori és Árpád-kori települések feltárási munkálatait taxatíve bemutatja a kötet, minden esetben ismerteti a lelőhelyet, az okleveles adatokat, az előkerült leletanyagot, majd a kerámialeletek értkelését. A hatodik fejezetben Szilágyi Veronika az ELTE TTK Kőzettan-Geokémia Tanszékéről Sajó István (az MTA egykori Kémiai Kutatóközpontjának munkatársa) segítségével a leletek archeometriai elemzését végzi el, s ezt értelmezi régészként Simonyi Erika. A következő fejezetben a kerámiaanyag általános jellemzőit, készítéstechnikáit mutatja be, majd felállítja az egyes tipológiai jellemzőket, végül egy sajátos jelenséget állít a középpontba, a régióban elterjedt fehérkerámiát. Ezt még a háztartások felszereltségének ismertetése követi, majd angol nyelvű összefoglaló, irodalom- és rövidítésjegyzék, valamint a közölt táblák listája követi és egybe zárja a kötetet. Igényes tudomány munka, amely új megvilágításba helyezi a középkori magyar leletanyagokat, új lehetőségeket ad a kutatóknak, hogy pontosabban datálhassák az egyes településeket, frissen előkerült épületeket. Mivel komoly szakkönyvről beszélhetünk, a régészeknek és történészeknek ajánlható. Beszerzését szakkönyvtáraknak javasoljuk. "www.kello.hu@minden jog fenntartva"