Skip to Content
 
2019. december 06. péntek
Könyvjelzőkhöz ad
A börtönügy a 17-19. században
Régi idők tömlöcei (201021064) című kötetének mintegy folytatása Mezey Barna új könyve - abban ugyanis a középkortól a 16. század végéig ismertette a büntetés-végrehajtás európai történetét, most pedig a 17-19. század időszakát összegzi, tankönyvszerűen összefoglalva a szerző több, a témában született monográfiáját és mintegy százötven tanulmányát.*** Jelen kötet is kitér azonban az előzményekre: vázlatosan foglalkozik a főbb ókori kultúrákkal, majd már részletesebben a középkori börtönökkel és a 17. századi változásokkal. Ezt követően három évszázadra osztva mutatja be a bűnözőkép változásait, a szabadságvesztés-büntetés térfoglalásának históriáját, a fogvatartottak kezelésének változásait, a reszocializáció, a nevelés, a lelki gondozás, a munkáltatás megjelenését és formaváltozásait, a környezet humanizálását, az építészeti szempontok majd épülettervek és megvalósult konstrukciók hatásait, mindezt kiegészítve a fokozatosan kiépülő börtönügyi szakirodalom, szaktudományosság, a szakmai terminológia és a börtönügyi szabályozás kibontakozásával. A szerző elsősorban az európai börtönüggyel foglalkozik, azon belül azonban kiemelten tárgyalja a magyarországi vonatkozásokat, mint a reformkori fogházjavító mozgalmak, az 1843. évi büntető anyagi jogi és börtönügyi törvényjavaslat, Deák Ferenc börtönügyi munkássága, a magyar büntetés-végrehajtási intézeti hálózat kialakítása, vagy az 1878. évi büntetőtörvénykönyv (a Csemegi-kódex) idevágó rendelkezései. A rendkívül informatív kötetet forrás- és irodalomjegyzék zárja. Beszerzése általános gyűjtőkörű könyvtárak, valamint történeti gyűjtemények számára ajánlott. "www.kello.hu minden jog fenntartva"