Skip to Content
 
2020. július 04. szombat
Könyvjelzőkhöz ad
A bohém zseni
A két éve elhunyt történész könyve "szellemi-politikai" portré a kiegyezés legendás vezéralakjáról, a bohémságáról, egyszerre arisztokratikus és modern életviteléről elhíresült, nemzetközi tekintélyű magyar államférfiúról, gróf Andrássy Gyuláról. Néhány régebbi feldolgozás, valamint Andrássy beszédei nyomán, nagyobb szakirodalmi apparátus és forráskritika nélkül, az érdeklődő művelt nagyközönséghez szól a szerző ebben a posztumusz fennmaradt kismonográfiában.*** Tőkéczki László a rövid életút és személyiségrajz után Andrássy ma már nehezen megfogható politikai beállítottságának jellemzőit kísérli meg föltárni, a liberalizmus és konzervativizmus közt egyensúlyozó, a hagyományos nemesi értelemben vett nemzeti érdekek és az uralkodó iránti hűségnek, akárcsak a szükségszerű fejlődésnek egyaránt teret engedő reálpolitikáját kísérli meg bemutatni. Tőkéczki László igyekszik a kor kontextusába helyezni ezeket a fogalmakat, például Andrássy liberalizmusa kapcsán kifejti, hogy ezen az akkori vezető magyar elit, így Andrássy nem tömegdemokráciát, hanem vagyoni, cenzusos érdekképviseletet értett, de a magasabb cenzus híve volt, hogy a nemzetiségi területeken ne kerüljön hátrányba a vármegyei magyar nemesség. Ezeket a kettősségeket, mintegy a jelenkor konzervatív történelemértelmezésének is kedvezve, állítja középpontba, amikor személyiségének fejlődését, a kiegyezéshez való viszonyát, a parlamentarizmussal kapcsolatos nézeteit, döntéseit, külpolitikáját értékeli. A nyomdatechnikailag igényes, színes és fekete-fehér képmelléklettel kiegészített könyvhöz Schmidt Mária írt előszót, az utolsó lapon pedig a szerző életrajzi vázlata kapott helyet. A politikusportrékat kedvelő művelt nagyközönség olvasmánya. "www.kello.hu minden jog fenntartva"