Skip to Content
 
2019. október 19. szombat
Könyvjelzőkhöz ad
GDPR útikalauz adatkezelőknek
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én fogadta el 2016/679. számú rendeletét, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a korábbi általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről szólt, és 2018 májusában lépett életbe. Ennek világában segíti eligazodni az adatkezelőket Sepsi Tibor jogász "útikalauza".*** Az első részben kaptak helyet az általánosabb tudnivalók: a jogforrások, az alapfogalmak és alapelvek magyarázata, az adatkezelés jogalapjai, az érintettek jogai és az adatkezeléssel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek. A második rész - amely vélhetően a legtöbb praktikus ismeretet összegzi - az egyes ágazati adatkezelési kérdésekkel foglalkozik: bemutat néhány adatkezelési típust (közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés, profilalkotás, foglalkoztatottak adatainak kezelése, munkaerő-toborzás és álláspályázatok stb.), majd a szerző külön ismerteti a közfeladatot ellátó szervek, a sajtó, a civil szervezetek, az egyházak, a szakszervezetek és a politikai pártok adatkezelését. Az utolsó fejezet a GDPR és a törvényen alapuló titoktartási kötelezettségek együttes alkalmazásával foglalkozik. Mivel a terület sokakat érint, széles körben ajánlható beszerzésre. "www.kello.hu minden jog fenntartva"