Skip to Content
 
2019. április 24. szerda
Könyvjelzőkhöz ad
A csodaszarvas mondája
A magyar népmese- és mondakutatás egyik kiemelkedő képviselője volt a tanfelügyelő Berze Nagy János. Eredetileg 1927-ben, az Etnographia című folyóiratban napvilágot látott, majd különlenyomatban is megjelent, és most reprint kiadásban olvasható írása a hun-magyar eredethagyománnyal, a csodaszarvas legendájával foglalkozik. A szerző elsőként bemutatja a monda fejlődésének egész menetét, hiszen az üldözött szarvasünő mondája az antik világ hagyományai között több változatban is fennmaradt, feltehetőleg egymástól vették át különböző népek, majd alakították át, így a magyarok is.*** Ennek részeként ismerteti a főbb görög, zsidó, bizánci, nyugat-európai, a magyar és az ugor szarvasmondákat. Ezt követi a keresztény jellegű hagyomány, majd a középkori lovagi mondák, a regős énekek és népmesei hagyományok bemutatása. Külön fejezetben elemzi a magyar csodaszarvas monda tartalmát és jelentését, végül annak eredetiségével foglalkozik. A kötetet jegyzetek zárják. "www.kello.hu minden jog fenntartva"