Skip to Content
 
2019. december 06. péntek
Könyvjelzőkhöz ad
A gyufaskatulyától Prométheuszig
Nemes Nagy Ágnes költői és esszéírói életművét kiegészíti és értelmezi az a félszáznál is több interjú és beszélgetés, amelyeket 1966 és 1990 között adott különböző médiumokban. A Kossuth-díjas költő mindazt, amiről verseiben oly kivételes nyelvi sűrítettséggel, tanulmányaiban oly éles tisztánlátással beszél, itt az élő hang közvetlenségével, könnyedén társalogva mondja el olvasóinak. A vaskos kötetbe Nemeskéri Luca és Lénárt Tamás szöveggondozásával valamennyi ismert, nyomtatásban megjelent interjúja bekerült, amelyek a teljesség igényével vezetnek be Nemes Nagy művészetébe és gondolkodásmódjába.*** A költőnő az 1970-es, 80-as években mértékadó és meghatározó személyisége volt a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával, és több ízben képviselte hazánk irodalmát külföldi felolvasóesteken és nemzetközi írótalálkozókon. Ő maga is tudatában volt társadalmi szerepének, és sok újságíró, szerkesztő is észrevette ezt, s folyamatosan teret adtak véleményének. Nyilatkozatainak külön súlyt ad, hogy általuk egy, a pályája elején publikációs tilalommal sújtott, majd az irodalom peremére szorított szerző szólal meg. A három nagy egységre tagolt kötet elején – tiszteletben tartva Nemes Nagy Ágnes elképzeléseit, szándékát – változtatás nélkül szerepel a még életében kiadott Látkép, gesztenyefával (Budapest, Magvető, 1987) ciklus. Ezáltal érvényesülhet a tematikus elrendezés, míg a második, terjedelmében legnagyobb egységben (Kötetbe nem sorolt interjúk) a beszélgetések első megjelenése alapján, kronologikus rend uralkodik. A harmadik ciklus a költőnő halála után megjelent interjúkat tartalmazza, melyben a beszélgetések időpontja a rendező elv. A rendkívül izgalmas, olvasmányos kötet egyik fő forrása a Honti Mária szerkesztésében kiadott, Az élők mértana (200413240) című kétkötetes prózai gyűjtemény, amely kiegészül az azóta előkerült, illetve közölhetővé vált interjúkkal. Ilyen például a Legendák Jékely Zoltánról című riport, amely közvetlenül Nemes Nagy Ágnes halála után jelent meg, így kéziratát betegsége végső stádiumában nem ellenőrizhette. De olvasható pl. Töttössy Beatrice interjúja is, amely a jogtulajdonos beleegyezése nélküli folyóiratbeli közlése óta először jelenik meg kötetben. Illusztrációul a könyvcímet is adó fejtegetésből idézzük az alábbiakat: „Ha ránézek a gyufáskatulyára, eljuthatok Prométheuszig, vagy ahhoz: mióta nem láttam én már szabad tüzet. Bizonyos fajta távlat és intenzitás nélkül nincs költészet, a költőnek el kell tehát jutnia idáig A költők egyik jellemző magatartásformája, programja: az általános érdeklődés. Szakosodó korunkban a művészet és a költészet nem szakosodott, még ma is szinte mindenhez a világon »hozzáérhet«. A költő tehát hasonlít a filozófushoz. De hasonlít a segédmunkáshoz is, aki minden munkára jó." A valóságos szellemi bédekkernek számító kiadvány beszerzése javallott minden kis és nagy irodalomtörténeti, szépirodalmi gyűjteménybe. "www.kello.hu minden jog fenntartva"