Skip to Content
 
2020. július 04. szombat
Könyvjelzőkhöz ad
A felolvasó
Bernhard Schlink regénye két síkon játszódik és két, de inkább három idődimenziót szintetizál. Az első síkon egy gimnazista fiú és anyja nőismerőse kapcsolatáról értesülünk. Szerelem is ez a kapcsolat, kamaszos-kapuzárásos szex is, egy leendő értelmiségi és egy egyszerű asszony szellemi-erkölcsi párharca, nevelődési regény és valamiképp szerelmi háromszögtörténet is. A másik sík a náci korszak bűnei, tudatos és öntudatlan fasizmusának karakterrajza. ***Hanna, a fiú szeretője nemcsak a szerelem és a szex terén iniciátora az elbeszélőnek, rajta keresztül szembesül a fiú a múlttal, a történelemmel, a máig és holnapig érő-élő borzalommal. Hogy ez a múlt miképp épül bele a regénystruktúrába, hogy Hanna szerepe, múltja miképp bontakozik ki, ez teszi a regényt alapvetően az idődimenziók művévé. Nemcsak jelen, múlt és - persze hipotetikus - jövő épülnek, szervesülnek egymásra a regényben, de az idődimenziók saját arcot, külön, összetéveszthetetlen tartamot is kapnak. Nemcsak a nézőpontváltásokkal dolgozik az író, de a bergsoni "durée" (tartam) különböző aspektusait is rendre felvillantja. A bravúros technikai, formai, poétikai megoldások azonban nem élnek önálló életet a műben, látszólag észrevehetetlenül meghúzódnak a történetmondás és az emlékek felidézése mögött, ám valójában ezek irányítják, szervezik a regény szövetét. Az egyszerű olvasó a mű szerelmi, szexuális, morális üzenetére ügyelhet, hagyományos regényként olvashatja A felolvasót, az irodalmi ínyenc pedig szinte nervali posztmodern remekléssel szembesülhet. Széles körben érdemes ajánlani a világhírűvé vált alkotást. "www.kello.hu minden jog fenntartva"