Skip to Content
 
2020. szeptember 28. hétfő
Könyvjelzőkhöz ad
A magyar kultúra történelmi traumái
A mai magyar kultúra markánsan megosztott, különösen a nemzeti értékek területén, olyan mértékben, hogy ezzel valószínűleg egyedülállónak számít Európában is – látja Bordás Sándor pszichológus. Kopp Mária korábbi kutatási eredményeire is hivatkozva állítja, hogy a társadalmi normák, a közös erkölcsi elvek meggyengülése, valamint a közös jövőkép, a társadalmi szolidaritás hiánya jellemzi a mai magyar társadalmat, s ez a lelkiállapot állandó bizonytalanságot, „tanult tehetetlenséget", krónikus stressz állapotot eredményez.*** A kultúrán belül, a politikai elitek között nincs megegyezés, közös narratíva, amely a magyar kultúra alapértékeire vonatkozna, sőt harc van. Nem másként gondolkodó ellenfeleket látnak egymásban a felek, hanem ellenségeket, s ennek jegyében ellenségképeket is gyártanak. A szerző, saját és mások kutatási eredményeit felhasználva, történelmi, lélektani, szociálpszichológiai nézőpontból vizsgálja a kérdést, és igyekszik választ kapni arra, hogy ez miért van így. Az elméleti részt egy kérdőíves felmérés eredményeinek összegzése követi, melyet a szerző a magyarországi, a határon túli magyar és a határon túli osztrák, román, szerb és szlovák közösségben egyaránt elvégzett. Ezek alapján mutatja be, hogyan jelenik meg ezen közösségekben a magyar történelem, s annak legfontosabb traumái (tatárjárás, török hódoltság, 1848-as szabadságharc, trianoni békeszerződés, kommunista diktatúra, 1956-os forradalom). A szerző vizsgálja ezen traumák mélységét, tragédia-érzetét, gyakoriságát, ambivalenciáját, egyediségét, az azokon való túllépést, a kiváltott érzelmeket és az emlékezés mikéntjét. Bordás Sándor ezen kutatások alapján azonban egy konfliktusmegoldó programot is kidolgozott, melynek alapjait, a konfliktusok kezelésére használandó eszközöket az utolsó két részben mutatja be. A táblázatokkal és diagramokkal illusztrált kötetet a kérdőívek szövege, a magyarországi kutatást összegző táblázat, bibliográfia és névmutató zárja. "www.kello.hu minden jog fenntartva"