Skip to Content
 
2019. október 19. szombat
Könyvjelzőkhöz ad
Érzelmek és mostohák
Azt gondolhatnánk, a napjainkra elterjedt ún. mozaikcsalád jelenség tipikusan a korunk terméke. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének Magyar történelmi emlékek és Magyar családtörténetek című sorozataiban megjelent tanulmánykötet tanulságul szolgálhat a múlt század hatvanas éveitől megélénkült családtörténeti kutatásokhoz. Mai tudásunk és a közvélekedés szerint a családi élet gyökeresen megváltozott a 18. században, amikor az egy háztartásban élők közötti intimitás és bensőségesség megjelenéséről beszélhetünk.*** A fekete-fehér (többnyire képzőművészeti ábrázolásokat felvonultató) képekkel illusztrált kötet az érzelemtörténeti stúdiumok mára gazdag eszköztárának alkalmazásával törekszik a múltbéli családi gyakorlatok, szerepek és identitások jobb megértésére. Az MTA, az ELTE és a CEU munkatársaiból kikerülő szerzők célja az is, hogy a már jobban ismert férj-feleség és szülő-gyermek kapcsolatról a régi korok mostohacsaládjaira, mai kifejezéssel: mozaikcsaládjaira terelje a figyelmet. A magas halálozás miatt ugyanis a mostohaszülőket, fél- és mostohatestvéreket egyesítő családok a 16. és a 19. század között a mainál is gyakoribbak voltak, férfiak és nők jelentős hányada gyermekként vagy felnőttként, rövidebb vagy hosszabb ideig mozaikcsaládban élt. Miközben a kötet lapjain hús-vér alakban megjelenik a gonosz mostohaanya és az apja távollétében neki kiszolgáltatott mostohaleány mesebeli figurája is, a kötet szerzői - rövid életrajzuk a könyv végén olvasható - rámutatnak a mostohaszülők és a család stabilitásának összefüggéseire és ezek változására, illetve a mostoha-rokonság nemcsak kockázatnövelő, de érzelmileg és anyagilag támogató gyakorlataira az egyén és a család életében. A tanulmányokat olvasva kalandos utazásban lehet részünk: jobbágyközösségek büntetőpereit, polgárok perlekedéseit, arisztokrata családi levelezéseket, női naplókat böngészve, nemesek síremlék állítási szokásait vizsgálva pillanthatunk bele a régi Magyarország családjainak érzelmi gyakorlataiba mindennapjaik, ünnepeik és konfliktusaik során. A zárórészben megtalálható a szokásos képjegyzék, valamint a tájékozódást, keresést segítő személy- és helynévmutató. "www.kello.hu minden jog fenntartva"