Skip to Content
 
2018. október 20. szombat
Könyvjelzőkhöz ad
Sziddhártha
A Sziddhárta összefoglalása, szintézise mindannak, amit Hesse regény- és elbeszélésművészetében valaha is elérni törekedett, gyűjteménye és kibontása a hessei életmű legfőbb motívumainak és alakváltozatainak. Két rokon alkatú és törekvésű férfi áll a mű középpontjában: Sziddhárta és Govinda. Életútjuk párhuzamosan folyik, mindketten saját életük tökéletes megformálására, a bölcsesség és az élvezetek megismerésére vágynak. Egyikük valóban eljut a teljességhez, másikuk bölcsessége azonban csak töredékes marad. Ebben az is nagy szerepet játszik, hogy Sziddhárta útja vezet mélyebbre, ő merül el inkább az élvezetekben is; szigorúbb, erkölcsösebb társa olyan tapasztalatoktól "menekül meg", amelyek nélkül az igazi tökéletesség elérhetetlen. Minden tartalmas kikapcsolódásra vágyó olvasónak ajánlható, kiváló regény. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"